Šta znači REVERZIONO KLATNO?

» reverziono klatno • fizika Klatno podešeno da se može obesiti naizmenično i o svoju običnu tačku vešanja i o svoju tačku oscilacije, a da se nepromeni vreme oscilacija.