Šta znači REVERENDA?

» reverenda • ženski rod Duga crna gornja haljina (mantija) katoličkih i evanđeličkih sveštenika; talar, sutana. (lat.)