Šta znači REVERBER?

» reverber • muški rod Limeno ogledalo koje se tavlja iza plamena radi jačeg bacanja svetlosti ili toplote u izvesnom pravcu, odbijač svetlosti.