Šta znači REVALIDIRATI?

» revalidirati • glagol (pravo (nauka)) Osnažiti, ponovo proglasiti važećim. (lat.)