Šta znači RESIDUUM?

» residuum • muški rod Ostatak, preostatak; hem. talog.
Trajno zaostala posledica neke bolesti ili povrede (smanjenje fizičke snage, atrofija mišića i sl.) (lat.)