Šta znači RESIDENCIJA?

» residencija • ženski rod Ostatak taloga koji se taloži u posudu za destilaciju (lat.)