Šta znači RESAVA?

» Resava • ženski rod (geologija) Reka u Srbiji, pritoka Velike Morave.