Šta znači RESANACIJA?

» resanacija • ženski rod Sprovođenje zdravstvenih mera radi osposobljavanja nekih zaraženih objekata za upotrebu (npr. resanacija stambenih zgrada posle potresa) (lat.)