Šta znači RES JUDIKATA?

» res judikata • lat. res judicata pravno: pravovaljana odluka, stvar o kojoj je donesena zakonska presuda.