Šta znači REPIGNORACIJA?

» repignoracija • ženski rod (pravo (nauka)) Ponovno zalaganje, ponovno davanje u zalog.