Šta znači REPETITOR?

» repetitor • muški rod Učitelj koji ponavlja s đacima na školskom času pređeno gradivo, poučavalac; đak koji ponavlja razred, ponovac; repetent. (lat.)