Šta znači REPETENT?

» repetent • muški rod Učitelj koji ponavlja s đacima na školskom času pređeno gradivo, poučavalac; đak koji ponavlja razred, ponovac; repetitor. (lat.)