Šta znači REPERSAŽA?

» repersaža • ženski rod Ponovljeno takmičenje u slučaju kad prvo nije dalo siguran rezultat; isp. repasaža (fr.)