Šta znači REPERKUSIJA?

» reperkusija • ženski rod Odbacivanje, odbijanje (zvuka, svetlosnih zrakova i dr.); med. suzbijanje; muz. ponavljanje istog tona; ponavljanje teme u svim glasovima fuge; fig. protivdejstvo, odjek. (lat.)