Šta znači REPENTUNDE?

» repentunde • lat. repetundae sc. res, pecuniae pl. prav. stvari ili koji se mogu tražiti natrag.