Šta znači RENINCIJACIO LITIS?

» renincijacio litis • lat. renuntiatio litis pravni izraz, ukidanje jednog pravnog spora.