Šta znači RENIFORMAN?

» reniforman • pridev (botanika) Bubrežast, u obliku bubrega (list).