Šta znači RENER?

» rener • muški rod Trkački konj; trkač, takmičar; krijumčar; trg. putnik.