Šta znači RENDGENOVI ZRACI?

» rendgenovi zraci • fizika Zovu se još i: X-zraci; nazvani po pronalazaču K. V. Rendgenu. U praksi se koriste kod snimanja preloma kostiju. Nevidljivi zraci koji se obelodanjuju time što izazivaju fluorescenciju, pokazuju hemijska dejstva, imaju svojstvo da prolaze kroz kožu, mišiće, drvo, hartiju a apsorbuju se u debelim metalnim slojevima, kostima.