Šta znači RENDGENOTERAPIJA?

» rendgenoterapija • ženski rod (medicina) Radioterapija, ozračenje rendgenskim zracima radi lečenja organizma ili pojedinih njegovih delova (nem.)