Šta znači RENDGENOLUMINISCENCIJA?

» rendgenoluminiscencija fiz. luminiscencija kristala koju proizvode rendgenovi zraci i gama-zraci.