Šta znači REMONTIRATI?

» remontirati • glagol bot. Posle glavnog cvetanja još jednom cvetati, pozno cvetati;
voj. Nabaviti nove konje, rashodovane konje jednog puka zameniti novim;
teh. Ponovo sklopiti, ponovo sklapati, ponovo sastaviti; ponovo opremiti, ponovo snabdeti. (fr.)