Šta znači REMETA?

» remeta • ženski rod Isposnik, pustinjak; pripadnik jednog kaluđerskog reda (grč.)