Šta znači RELEJNI KONJI?

» relejni konji odmorni konji