Šta znači RELATIVIZIRANJE?

» relativiziranje • imenica Glagolska imenica od relativizirati (lat.)