Šta znači RELATIVISTIČKI?

» relativistički • pridev Koji se odnosi na relativizam i na relativiste; koji pripada relativizmu i relativistima (lat.)