Šta znači RELAKSIRATI?

» relaksirati • glagol Odmoriti, oporaviti, omlitaviti;
Ublažiti kaznu (lat.)