Šta znači RELAKSANCIJA?

» relaksancija • (lat. relaxiantia) pl. med. sredstva koja izazivaju slabljenje bola, mlitavost, labavost, ili popuštanje.