Šta znači REKUPERACIJA?

» rekuperacija • ženski rod (mehanika) Hvatanje i iskorišćavnja sporednih proizvoda proizvodnje, npr. iskorišćavanje gasova koji se stvaraju pri koksovanju uglja;
Ponovno dobivanje materija koje se troše pri raznim tehnološkim procesima. (lat.)