Šta znači REKONSTRUKCIJA?

» rekonstrukcija • ženski rod Zidanje iznova, preziđivanje, ponovno uspostavljenje; ponovno podizanje i obnavljanje propalih starih umetničkih spomenika, o čijem se nekadašnjem obliku i izgledu zaključuje po nađenim planovima, ostacima, pismenim predanjima i sl.; u paleobiologiji: pokušaj da se iz okamenjenih ostataka, naročito kostiju, ponovo sastavi lik neke izumrle životinje.
Postupak koji sudski organi izvode na licu mesta, u prisustvu okrivljenog, svedoka i oštećenog, pod veštački uspostavljenim okolnostima koje su približno bile za vreme izvršenje zločina, kako bi se mogao utvrditi stvarni tok događaja o kome se vodi sudska rasprava (lat.)