Šta znači REKONSTRUIRATI?

» rekonstruirati • glagol Ponovno sagraditi kako je ranije bilo, uspostaviti ranije stanje, obnoviti;
Opisati ili ispričati neki događaj onako kako je tekao (npr. opisati pred sudskim organima tok izvršenja nekog zločina) (lat.)