Šta znači REKONKVISTA?

» rekonkvista • muški rod Period od do 1veka u kome su Španci i Portugalci oslobađali svoje zemlje od Arapa koji su ih tako dugo držali u ropstvu;
Prenosno: ponovno osvajanje izgubljenih područja u ratu ili u vreme iznenadnog upada neprijatelja (šp.)