Šta znači REKONCILIRATI?

» rekoncilirati • glagol Ponovo pridružiti, ponovo sjediniti, izmiriti, pomiriti; u kat. crkvi: ponovo primiti u crkvenu zajednicu; ponovo osvetiti crkvu.