Šta znači REKONCILIJACIJA?

» rekoncilijacija • ženski rod Ponovno sjedinjenje, izmirenje, pomirenje; u kat. crkvi: ponovno primanje grešnika u crkvenu zajednicu posle održane pokore održana posta; svečano osvećenje oskrnavljenje crkvene utvari. (lat.)