Šta znači REKOMANDIRATI?

» rekomandirati • glagol Preporučiti, preporučivati, davati na preporuku (pismo). (fr.)