Šta znači REKOMANDIRAN?

» rekomandiran • pridev Preporučen; preporučeno pismo koje se uvodi u poštannjku knjigu, o čemu pošiljalac dobija potrvrdu (fr.)