Šta znači REKOLIRATI?

» rekolirati • glagol (pravo (nauka)) Svedocima još jednom pročitati njihove iskaze; proveriti, uporediti;