Šta znači REKOGNICIJA?

» rekognicija • ženski rod (pravo (nauka)) Raspoznavanje; Sudsko priznanje lica, stvari ili spisa za ono za što se izdaje, priznanje identiteta (istovetnosti); pregledanje spisa radi ispitivanja i popravljanja.
Prepoznavanje, raspoznavanje, pojam podrazumeva da je sadržaj prethodno bio zapamćen i raspoloživ za prepoznavanje; nivo rekognicije koristi se u ispitivanju pamćenja, zatim rečeničkog fonda (pasivnog rečnika), ili u drugim psihološkim ispitivanjima, naročito iz oblasti percepcije (lat.)