Šta znači REKLUZIVAN?

» rekluzivan • pridev Povlači se u samoću.