Šta znači REKLINACIJA?

» reklinacija • ženski rod Naginjanje unazad, zavaljivanje; med. operacija očne mrene pri čemu se mrena posvrne. (lat.)