Šta znači REKLAMOKRATIJA?

» reklamokratija • ženski rod Vladavina reklamnih kompanija u kapitalističkim zemljama (lat.)