Šta znači REKLAMER?

» reklamer • muški rod Onaj koji iznosi na pazar, reklamdžija, onaj koji reklamira.
Osoba koja vrši reklamu, oglašivač ekonomske propagande;
Osoba koja svojim neskromnim postupcima nastoji napraviti reklamu, pribaviti popularnsot; bukač, vikač (lat.)