Šta znači REKCIJA?

» rekcija • ženski rod (lingvistika) Upravljanje reči jednih prema drugima u rečenici, osobito u glagolskim vezama (npr. glagol smetati može imati objekat u dativu i u akuzativu: smetati nekom i smetati nekoga; kad to označimo u rečniku, označili smo rekciju dotičnog glagola) (lat.)
U rečenici: zavisnost jedne reči od druge, npr.: Sećati se rado svojih roditelja (dakle, glagol "sećati se", zahteva drugi padež); up. regirati.