Šta znači REKAPITULIRATI?

» rekapitulirati • glagol Glavnu sadržinu ukratko ponoviti, sažeto ponavljati, sažeto izložiti; trg. račun, na kraju ukratko ponoviti. (lat.)