Šta znači REKANTACIJA?

» rekantacija • ženski rod (pravo (nauka)) Poricanje, opozivanje onoga što je neko ranije govorio ili pisao; retraktacija.