Šta znači REKADENCIJA?

» rekadencija • ženski rod (pravo (nauka)) Vraćanje, povraćaj nekog prava onome koji ga je ranije posedovao.