Šta znači REKA?

» reka • ženski rod Veći vodeni tok, tekuća voda, voda tekućica.