Šta znači REK?

» rek • muški rod (sport) Vratilo (gimnastička sprava). (nem.)