Šta znači REGRESIRATI?

» regresirati • glagol Ići natrag, vraćati se; povlačiti se, uzmicati; naknaditi.