Šta znači REGDOVA?

» regdova • ženski rod Češka narodna igra u 3/4 i 3/4 takta (vrsta valcera).